Maatwerk

U kunt met wensen voor Microsoft gebaseerde maatwerk applicaties bij CodEntity terecht. Aan de hand van uw wensen stellen we de functionaliteiten vast waaraan de applicatie zal moeten voldoen.
Wij zijn voorstanders van 'agile' ontwikkelmethodieken, hiermee bent u instaat tijdens het gehele traject volledige controle te hebben over uw toekomstige software.

Afhankelijk van de omvang van de applicatie stellen we een iteratieplan vast.
U zult na elke iteratie de software kunnen testen en nagaan in hoeverre deze aan uw wensen voldoet en hierop uw feedback geven hierdoor heeft u vanaf een vroeg stadium zicht op wat het uiteindelijke product zal zijn en zal de samenwerking soepel verlopen.

Ook voor websites en webapplicaties kunt u bij Codentity terecht. U kunt ons inschakelen om het gehele traject voor de ontwikkeling te coordineren. Het bouwen van de webapplicatie zullen we volledig voor onze rekening nemen en in overleg met u kunnen we een designer inschakelen die, naar uw wensen, de grafische vormgeving maakt.
We kunnen zowel opdrachten tegen een vaste prijs als op basis van gemaakte uren aannemen.

Op freelance basis op uw projecten.

Codentity heeft veel ervaring met het ontwikkelen van grote software applicaties.
Wij zijn in staat om snel bestaande software te doorgronden en hierop verder te bouwen.
Gezien de gebouwde software langer dan het project moet meegaan zorgen wij ook graag voor gedegen technische documentatie en kennis overdracht.
Afhankelijk van uw wensen en onze beschikbaarheid spreken we een periode van samenwerking af.
Wij zijn hierin flexibel.